ERP - Управление на корпоративни ресурси

ERP системите позволяват контролиране на фирмената информация между отделите

Какво е ERP Система (абревиатура на Enterprise Resources Planning - планиране на фирмените ресурси)

Ако вашата фирма разполага с няколко отдела и звена и Вие искате обощено да следите и разглеждате извършената от тях работа, необходима ви е ERP система. ERP системата представлява набор от модули, които събират информация за отделните ресурси на компанията в единна база данни, управлявана по зададени критерии.

Пример: Фирма Х произвежда хладилници. Инсталираната система за планиране включва модул наличности, поръчки и лизинг. По този начин, управителя (мениджъра по продажбите, или определеното за тази цел лице) винаги чрез 2 натискания на мишката може да види наличната стока, заявените поръчки, колко от тях са на лизинг, какви са текущите лизингови схеми, и като цяло да оцени състоянието на фирмата в този момент.

Нашата компания предлага изработката на системи, пригодени и изработени според нуждите на Вашият бизнес. Една от удобните функции на тези системи е, че те са гъвкави и позволяват модулно избиране, тоест купувате това което ви трябва, а не цялата система. Главните модули са следните: управление на клиентски поръчки; управление и наблюдение на производство; управление на склад и складови наличности; финансово-счетоводна дейност; контрол на продажбите и рекламациите; документооборот; лизинг и лизингови схеми. В съвременен план, системите за планиране на фирмените ресурси включвате и управление на човешки ресурси (HRM система), управление на отношенията с клиенти (CRM система), изграждане на оптималната организация на дейността на фирмата или създаване и управление на т. нар. организационен капитал на фирмата (AOM система - от Activity Organization Management), като NLT – New Line Technology извършва задълбочена изследователска и развойна дейност и в тези насоки.

Ако Вие желаете да цифровизирате вашата работа, но вашата дейност не влиза в изброените и искате нещо по-различно свържете се с нас и ние ще ви дадем оферта за изготвянето и.