Запичване

Форма за запитване за изработка на уеб решение

Лице за контакт *:

Фирма *:

Адрес *:

Телефон *:

Email *:


Вие желаете:
 • Моля, изберете
 • Нов сайт
 • Редизайн на съществуващ сайт
 • Поддръжка на съществуващ сайт
 • Мултимедийна презентация
 • Друго

Сайтът съдържа:
 • Моля, изберете
 • Портал
 • Лична страница
 • Е-Магазин
 • Е-търговия, е-каталог, CMS

Сайтът ще бъде на:
 • Моля, изберете
 • 1 език
 • 2 езика
 • Повече от 2 езика

Сайтът съдържа:
Статична информация
Анимация
Форма
Новини
Друго

Предвиждан бюджет:
 • Моля, изберете
 • над 500 лв.
 • 500 лв.
 • 1000 лв.
 • 1500 лв.
 • над 1500 лв.

Очакван срок на изработка:
 • Моля, изберете
 • 2 седмици
 • 1 месец
 • 2 месеца
 • над 2 месеца

Сайтове, които харесвате:
Въпроси: