Намаляване на IT разходите, Увеличаване на бизнес ползите, Оценка на риска и ИТ одит, IT мониторинг и контрол, обучение по IT и бизнес управление, и други.

PHP, MySQL, Flash, 3dMax, xHTML, CSS2, XML, AJAX, JavaScripts, Java, ASPX, .NET и други.

Уеб услугите който NLT предлага са изцяло по световния стандарт, а те са следните:
•    xHTML
•    CSS2
•    JavaScripts
•    XML
•    PHP
•    MySQL
•    PostgreSQL
•    RSS
•    AJAX
•    Flash
•    3DMax
•    ASPX
•    .NET